Československý vojenský atlas + Seznam názvů

1965 atlas, 1966 seznam, Praha, Naše Vojsko

Stav velmi pěkný, nepatrné opotřebení rohů - 8/10

VČETNĚ SEZNAMU NÁZVŮ

MINISTERSTVO NÁRODNÍ OBRANY
ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD
Československý vojenský atlas
Schváleno výnosem ministerstva školství a kultury č. 7802/64-||1/1a
ze dne 11. března 1964 jako vysokoškolská učební pomůcka
Vydání I., Praha 1965
vydalo Naše vojsko, nakladatelství
a distribuce knih, n. p., v Praze
jako svou 3000. publikaci
Za redakci odpovídá redakční rada a odborné komise
Obálku navrhl Miroslav Houska, vazbu Jaroslav Doležal
Kartograficky zpracoval a vytiskl
VOJENSKÝ KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV V BANSKÉ BYSTRICI
A VOJENSKÝ ZEMĚPISNÝ ÚSTAV V PRAZE
Vazbu zhotovila
STRÁŽ, N. P., VIMPERK
VA 144,84
Náklad 15 000 výtisků
D-09 40087
28-050-65 18/10 - Váz, Kčs 330,-

2 199,00 Kč
Please select variants first